Kommittéer

Följande kommittér finns inom Bandyförbundet Distrikt Stockholm 2022/23

Tävlingskommittén (TK)

Medlemmar

 • Roland Egnestam, Ordförande
 • Chris Nahlin
 • Kjellåke Carlanius

Domarekommittén (DK)

Medlemmar

 • Anders Westman, Ordförande 
 • Bosse Fasth
 • Urban Bendtz
 • Anders Frost
 • Peter Hampus
 • Ove Rinnbäck

Adjungerade medlemmar

 • Stefan Rydell
 • Jonatan Jonsson
 • Klas Lindkvist
 • Kristian Marosi

Utvecklingskommittén (UK)

Medlemmar

 • Anders Gidrup, Ordförande
 • Ylva Schöldsten
 • Elin Bellander

Anläggningskommittén (AK)

Medlemmar

 • Hans Bjurgren, Ordförande
 • Jan Bergkvist
 • Py Börjesson
 • Mats Sjödin
 • Jonna Nyman