Kommittéer

Följande kommittér finns inom Bandyförbundet Distrikt Stockholm 2023/24

Tävlingskommittén (TK)

Medlemmar

 • Roland Egnestam, Ordförande
 • Chris Nahlin
 • Kjellåke Carlanius

Domarekommittén (DK)

Medlemmar

 • Anders Westman, Ordförande 
 • Peter Persson
 • Ove Rinnbäck

Utvecklingskommittén (UK)

Medlemmar

 • Anders Gidrup, Ordförande
 • Ylva Schöldsten
 • Elin Ihre

Anläggningskommittén (AK)

Medlemmar

 • Hans Bjurgren, Ordförande
 • Jan Bergkvist
 • Py Börjeson
 • Mats Sjödin
 • Jonna Nyman