Domare till träningsmatcher

Alla lag som tillhör Stockholms distrikt ska kontakta Bandydistrikt Stockholms kansli vid behov av domare till träningsmatch, oavsett var matchen ska spelas. Kansliet tillsammans med Domarekommittén avgör sedan i samråd med eventuellt övrigt berört distrikt vilket av dessa som ska tillsätta domare till matchen.

För att kansliet ska kunna tillsätta domare till träningsmatch måste arrangerande förening kontakta kansliet via bandyn@sdfstockholm.se senast 7 dagar före matchen med följande uppgifter:

  • Var matchen ska spelas
  • När matchen ska spelas
  • Vilka lag som deltar
  • Hur domarnas reseräkning skall regleras, dvs om reseräkningen ska delas på deltagande lag eller ej

Lag som tillhör Distrikt Mitt m.fl. ska kontakta sitt respektive distrikt för tillsättning av domare till träningsmatch.