Kategori: Årsmöte

Rapport från årsmötet 2023

Den 30 maj genomfördes årsmötet 2023. Ett drygt 20-tal personer hade samlats för att genomföra årets årsmöte, som traditionsenligt började med utdelning av stipendium.

Därefter inledde avgående ordföranden Jan Bergkvist en kort sammanfattning om hans 6 år som ordförande för Bandydistrikt Stockholm. Efter att årsmötet förklarades öppnat, fick Claes Thunblad förtroende att vara mötesordförande. Claes tog igenom mötet på ett föredömligt sätt. Samtliga punkter på årsmötet fattades enhälligt. Christer Persson valdes till ny ordförande för distriktet.

Årsmötet innebar också att tre styrelseledamöter och en styrelsesuppleant tackade för sig. Distriktet tackar Jan Bergkvist, Anette Löfgren, Mats Sjödin och Jonna Nyman för deras förtjänstfulla arbete för distriktet och bandyn i Stockholm.

Distriktet hälsar Anders Gidrup, Hans Ström och Ulrika Wiik välkomna som nya ledamöter för styrelsen i distrikt samt suppleanten Finn Persson välkommen till distriktet.

Kallelse distriktets årsmöte 2023

Kallelse till distriktets årsmöte 2023

Datum och plats

Tisdag 30 maj 19:00 i Gubbängens Skridsko- och bandyhall, lokal Konferensen.

Fullmakt

Fullmakt ska vara Bandydistrikt Stockholms kansli tillhanda senast fredagen den 26 maj 2023
via e-post till bandyn@sdfstockholm.se

Bilagor
Kallelse >>
Fullmakt >>
Föredragningslista >>
Röstlängd >>
Valberedningens förslag >>
Verksamhetsberättelse 2022-2023 >>
Budget 2023-2024 >>