Distriktets årsmöte 2023

feb 1, 2023 Årsmöte

Datum är nu fastställt för distriktets årsmöte.

Distriktets årsmöte genomförs den 30 maj 2023 klockan 19:00 i konferensen i Gubbängens Skridsko- och bandyhall.

Kallelse och handlingar publiceras senast tre veckor innan årsmötet.