Spelformer 2023/24

Om spelformerna – bakgrund och syfte

Bandy är, som många andra sporter, skapad av vuxna män för vuxna män. Spelformer och utövande anpassat till vuxna spelare har genom åren applicerats rakt av på barn- och ungdomsidrottare. Detta har gjorts utan närmare eftertanke på hur det eventuellt påverkar spelet vid träning och match, barnens utveckling och engagemang eller förutsättningarna att bedriva idrott för barn på barns villkor. De nationella spelregler som nu tagits fram gäller barnidrott, det vill säga upp till 15 år eller årskurs 8, och handlar bland annat om minskade spelytor vilket ger barnen större chans att delta på lika villkor.

Spelformer anpassade till barnets förutsättningar

Att minska spelytorna innebär att både den som är riktigt bra på att åka skridskor och som rör sig snabbt över isen och den som knappt åkt tidigare ska kunna utvecklas utefter sina specifika behov och förutsättningar. Spel- och träningsformer anpassas till barnets utvecklings- och mognadsgrad, fysiologiska och sociala förutsättningar. Vidare ska det leda till ökad trygghet för både spelare, ledare och domare. De allra minsta spelar 3 mot 3, sedan 5 mot 5 och vidare till 7 mot 7, 9 mot 9 och slutligen 11 mot 11.

Grunden till framtagandet har sitt ursprung i nutida och relevant forskning och går i linje med Riksidrottsförbundets Strategi 2025.

Klicka nedan för att komma till regler och utformning för spelformerna:

Spelformer >>

3 mot 3 >>

5 mot 5 >>

7 mot 7 – Liten (3 planer) >>

7 mot 7 – Stor (2 planer) >>

9 mot 9 >>