Bestämmelser för matchändring

Matchändring får ej genomföras utan förbundets vetskap. Matchändring innan seriestart genomförs vid önskemål kostnadsfritt så länge båda lagen är överens.

Efter seriestart kan laget ej ange, som orsak för matchändring, deltagande i andra idrotter, eller andra bandytävlingar. 

I undantagsfall kan TK medge flyttning av tävlingsmatch om godtagbara skäl föreligger. Deltagande i andra cuper (inkl. sanktionerade) eller tävlingar är icke godtagbar orsak om sådan tävling äger rum under ordinarie säsong.

Ändring av match kan endast ske under förutsättning att föreningarna skriftligen fått nytt speldatum godkänt och fastställt före ordinarie speldatum.

Matchändringsavgift, kr. 1000:- kommer att debiteras i alla fall (ej innan seriestart) där lagen själva är upphovet till flyttningen.

Om matchändring sker utan förbundets vetskap, uttages ytterligare en avgift på 1.500:-, avgift för felaktig matchändring. Avgiften debiteras hemmalaget.

Framställan om matchändring sker skriftligen via formulär på distriktets hemsida och ska vara Distriktet tillhanda senast 8 dagar innan schemalagd speldag.