Styrelsen

Styrelsen för verksamhetsår 2023/2024 består av följande medlemmar och suppleanter

 • Christer Persson, Ordförande
 • Stefan Hillman, Vice Ordförande
 • Ulrika Wiik, Kassör
 • Ylva Schöldsten, Sekreterare
 • Anders Gidrup, Ledamot
 • Hans Bjurgren, Ledamot
 • Hans Ström, Ledamot
 • Elin Ihre, Suppleant
 • Finn Persson, Suppleant

           Adjungerade medlemmar

 • Kristian Marosi, Förbundskansliet, Admin, Tävlingsverksamhet
 • Anders Westman, Ordförande Domarekommittén (DK)
 • Roland Egnestam, Ordförande Tävlingskommittén (TK)