Styrelsen

Styrelsen för verksamhetsår 2022/2023 består av följande medlemmar och suppleanter

 • Jan Bergkvist, Ordförande
 • Christer Persson, Vice Ordförande
 • Anette Löfgren, Kassör
 • Ylva Schöldsten, Sekreterare
 • Mats Sjödin, Ledamot
 • Stefan Hillman, Ledamot
 • Hans Bjurgren, Ledamot
 • Elin Bellander, Suppleant
 • Jonna Nyman, Suppleant

           Adjungerade medlemmar

 • Kristian Marosi, Förbundskansliet, Admin, Tävlingsverksamhet
 • Anders Westman, Ordförande Domarekommittén (DK)
 • Roland Egnestam, Ordförande Tävlingskommittén (TK)