Regler för dispenser 2022/23

Gällande Bandyförbund distrikt Stockholms serier U14-U8

Överåriga spelare får ej användas i tävlingar för ungdom. Dock har förening efter verifierat behov, rätt att söka dispens för lagets överåriga spelare.

Dispens är ett hjälpmedel för att:

  • ge enskilda spelare möjlighet att spela bandy
  • ge förening som har ett litet spelunderlag möjlighet att med ett lag få spela mot kvalitativt likvärdigt motstånd
  • Dispens kan även beviljas av sociala skäl

Dispens skall endast beviljas till de föreningar, som har ett verkligt behov. I första hand skall yngre spelare rekryteras till laget.

Dispenser behandlas och beslutas kontinuerlig av Tävlingskommittén (TK). Dispensansökan skall vara TK tillhanda senast 30 november 2022.

Godkända dispenser kan upphävas med omedelbar verkan av TK.

TK har möjlighet att fatta andra beslut gällande dispenser.

Varje enskild dispensansökan skall alltid göras skriftligen på anvisat onlineformulär på Bandyförbundet Distrikt Stockholms hemsida.

Förening som söker dispens skall redovisa föreningens samtliga ungdomslag (även vissa seniorlag) samt även respektive lags spelarunderlag.

Dispensansökan skall vara behandlad i föreningens styrelse och inskickad av en styrelsemedlem eller en av styrelsen utsedd sport- eller ungdomsansvarig.

Generella Dispenser ges till målvakter som är 1 (ett) år äldre än den åldersgrupp man deltar i (Gäller upp till och med U14) samt till flickor som får vara 3 (tre) år äldre. Generella dispenser är kostnadsfria och räknas ej in i sökt och beslutad kvot.

Dispensansökan behandlas först efter att alla ovan kriterier har uppfyllts. Dispenskostnad är 400 kr/spelare, man faktureras för det antal spelare som av TK beslutas att man får använda per match i respektive serie. (ex. ett lag har ansökt om sju (7) dispensspelare och TK beslutar att man får använda (3) tre av dessa spelare/ match – då faktureras föreningen kr. 1.200:- i dispensavgift)

Max antal dispenser/match

TK beviljar inte någon förening att använda fler än 3 (tre) dispensspelare/match.

Beviljade dispenser offentliggörs löpande på distriktets hemsida.

Tävlingskommittén (TK) har vid missbruk rätt att återkalla tidigare beviljad dispens.