Bestämmelser för Utlåningsavtal 2022/23

Syfte

Syftet med utlåningsavtal för Division 2 och 3 i Bandydistrikt Stockholm är att juniorer upp till 20 år ska kunna matchas för att utvecklas till seniorspelare och få spela fler matcher samt att för seniorer (20-23 år) ge en brygga över till nivåanpassat spel i ytterligare ett lag vilket kan bidra till att stärka utvecklings-kurvan för respektive spelare.

Obs! Utlåningsavtalet gäller endast Bandydistrikt Stockholms serier (Div2 – Div3), i de fall utlåningsavtal gäller till högre serier skall dessa hanteras som Utvecklingsavtal av Svenska Bandyförbundet.


Syftet med Utlåningsavtalet är alltså att det är individen som ska utvecklas genom fler matcher. Det är inte det inlånande lagets spelstyrka som ska utvecklas. Att utlåningsavtalet hjälper den mindre klubben att bredda trupper eller överbrygga sämre årskullar är en bonus.


Svenska Bandyförbundets styrelse är helt enig i att en förenings enda chans att överleva på sikt löses genom egen rekryteringsverksamhet.
Tävlingskommittén (TK) äger rätt att ogiltigförklara ett Utlåningsavtal vid felaktigt utnyttjande

Utlåningsavtal

Utlåningsavtal kan tecknas mellan en spelare och en förening inom samma tävlingsområde då utlånade förening vill ge spelaren en möjlighet till utveckling genom, spel i ytterligare ett lag. Avtalet är personligt.

– Två (2) spelare upp till 23 år (Födda 2000 eller senare)

– Två (2) spelare upp till 19 år (Födda 2004 eller senare)

– En (1) målvakt upp till 23 år (Född 2000 eller senare)

Avtalet är personligt och spelaren kan endast ha ett (1) Utvecklingsavtal med ett (1) lag. Den inlånande föreningens lag kan ha upp till fem (5) avtal med fem (5) olika spelare från fem (5) olika föreningar i samma tävlingsområde. Utlånande förening kan låna ut obegränsat antal spelare.

Bestämmelser gällande utlåningsavtal

Utlåningsavtal kan tecknas fr.o.m. 15 augusti. Komplett avtal ska vara Bandydistrikt Stockholms kansli tillhanda på angivet formulär senast 30 oktober eller tidigare om spelare t.ex ska användas i en sanktionerad tävling för att vara gällande.

Utlåningsavtal är giltigt först när avgiften är betald.
Vid spel utan registrerat Utlåningsavtal betraktas spelaren som okvalificerad,
se Svenska Bandyförbundets Tävlingsbestämmelser (TB) kap 7 § 3 ”obehörig spelare”.

Spelare på Utlåningsavtal omfattas inte av karens (spelklar direkt).

Utlåningsavtal kan endast skrivas för en tävlingssäsong. Spelaren tillhör moder-föreningen efter avslutad säsong.

Huvudklubb med reservlag eller utvecklingslag kan endast ha inlåningsavtal för spelare i ett eventuellt juniorlag i moderföreningen. Spelare kan dock lånas ut från moderföreningen till annan förening.

En spelare som gjort en övergång från Elitserien Damer, Elitserien Herrar eller Allsvenskan Herrar, till en förening med amatörstatus får inte teckna ett Utlåningsavtal med förening i Elitserien Damer, Elitserien Herrar eller Allsvenskan Herrar för att kringgå regelverket gällande Utbildningsersättning, bilaga 4 i TB.

Om spelare som är upptagen på Utlåningsavtal övergår till annan förening, utgår spelaren från avtalet och får inte ersättas. Detsamma gäller om spelaren av annan anledning utgår ur avtalet.

Spelare som har ett Utvecklingsavtal utfärdat av Svenska Bandyförbundet kan inte ansöka om utlåningsavtal hos Bandydistrikt Stockholm.

Förening som har inlånade spelare äger rätt att använda samtliga spelare vid matchspel under säsongen.

Förening som deltar med ett sammansatt lag äger inte rätt att teckna Utlåningsavtal för detta lag.

I övrigt gäller Svenska Bandyförbundet TB avseende representationsbestämmelser.

Kostnad

500 kr per inlånad spelare. Faktureras i efterhand, om inte fakturan betalas inom utsatt tid är aktuellt Utlåningsavtal ogiltigt och spelaren är enligt kap 7 § 3 i TB obehörig spelare.

Ansökan

Ansökningsformulär finns på www.svenskbandy.se/stockholm under ”Tävlingsärenden -> Utlåningsavtal”. Formuläret ska fyllas i och därefter ska firmatecknare/annan ansvarig i både inlånande och utlånande förening samt spelaren bekräfta Utlåningsavtalet genom att skicka ett mail till bandyn@sdfstockholm.se. Därefter handläggs ansökan av Tävlingskommittén (TK).

En lista över samtliga inlånade spelare i division 2 och division 3 återfinns på www.svenskbandy.se/stockholm